Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami ...

Opis szkolenia

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Nowelizacja przewiduje również możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO.

Korzyści:

 • szkolenie przybliży zmiany prawne z lipca 2019 r. i umożliwi przygotowanie się do nich,
 • dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach, udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Metodyka szkolenia:

wykład, pytania i dyskusja, omawianie przypadków, ćwiczenia, konsultacje.

Program

DZIEŃ I

 1. Wprowadzanie towarów w opakowaniach
  • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki
  • Obowiązki wprowadzających na rynek  produkty w opakowaniach
  • Opłata produktowa – rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia
  • Opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi
  • Kampanie edukacyjne
  • Sposoby ewidencji  wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych (warsztat)
  • Naliczenie opłaty produktowej
  • Wypełnianie sprawozdań składanych do Urzędów Marszałkowskich
  • Możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
  • Opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek
  • Rola Organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami
  • Wpisy do BDO
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach
 2. Wprowadzanie produktów
  • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej
  • Realizacja obowiązku
  • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty
 3. Przetwarzanie odpadów opakowaniowych
  • Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
  • Wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling (DPO, DPR, EDPO, EDPR) – planowane w BDO
  • Sprawozdawczość recyklerów
  • Audyty recyklerów
 4. Rejestr BDO
  • Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski  i recykling odpadów opakowaniowych
  • Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
  • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO od 2020 r.
  • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
 5. Opłata recylingowa
  • Obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej
  • Podmioty wprowadzające torby z tworzywa sztucznego nowe wymagania od 1.09.2019 r.
  • Nowa sprawozdawczość, ewidencjonowanie od 2020 r, wpis do bazy BDO
  • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów
 1. Pytania i odpowiedzi

DZIEŃ II

 1. Gospodarka odpadami
  • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
  • Przenoszenie odpowiedzialności i proponowane zwiększenie za odpady niebezpieczne na wytwórców odpadów, najnowsze zmiany ustawy z lipca 2019 r.
  • Utrata statusu odpadu i produkt uboczny – kryteria, procedura
  • Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
  • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami  - pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zmiany ustawy o odpadach – zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, najnowsze zmiany z ustawy z lipca 2019 r.
  • Audyt p.poż., zabezpieczenie roszeń, zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, monitoring miejsc magazynowania odpadów, projektowe rozporządzenie
  • Nowe warunki uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
  • Transport odpadów
  • Proponowane nowe warunki magazynowania odpadów, projekt rozporządzenia
  • Etykiety dla odpadów niebezpiecznych
  • Ewidencja i sprawozdawczość – nowe wzory KEO i KPO, zmian od 2020 r. – baza BDO
  • Wpisywanie i aktualizowanie wpisów do BDO
  • Sprawdzanie podmiotów w BDO
  • Projekty zmian BDO
  • Zgodnie z nową ustawa o IOŚ i przygotowanie do nich
  • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów
 2. Pytania i odpowiedzi   

Wykładowca

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

 

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Ochrona środowiska


Karolina Hajczuk
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-11-21 - 2019-11-22 1,190.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego.
Administracja Otwarte

Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym
Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Transport i logistyka Otwarte

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje
Transport i logistyka Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie