Atmoterm SA

Z małego, rodzinnego przedsiębiorstwa stała się podmiotem wykonującym usługi dla wielu znaczących polskich oraz zagranicznych kontrahentów. Klientami są jednostki administracji samorządowej i publicznej w kraju i za granicą. ATMOTERM S.A. to nie tylko dostawca specjalistycznych usług, ale przede wszystkim doradca, który potrafi rozpoznać potrzeby swoich klientów oraz zaprojektować optymalne rozwiązania. Działania ATMOTERM S.A. koncentrują się w kilku najważniejszych obszarach:

 

     
ZINTEGROWANE SYSTEMY I APLIKACJE IT USŁUGI KONSULTINGOWE SZKOLENIA I DORADZTWO

Narzędzia IT służące  
do zarządzania informacjami środowiskowymi. Zapewniają rzetelność przygotowania merytorycznego, szybkość   
i intuicyjność obsługi oraz bezpieczeństwo danych;

Dedykowane konkretnym podmiotom ekspertyzy, analizy ryzyk prawno-środowiskowych oraz usługi outsourcingowe dotyczące ochrony środowiska;

Usługi eksperckie w zakresie Prawa Ochrony Środowiska dla pracowników i kadry zarządzającej

 

Na naszym pokładzie mamy:

  • blisko 140 pracowników;
  • ponad 120 praktyk Studenckich (2017-2019);
  • blisko 30 staży (2017-2018).

 

Współpracujemy z:

  • 4 500 przedsiębiorstwami;
  • 16 urzędami marszałkowskimi;
  • 2 700 urzędami gmin i powiatów;
  • 13 państwami europejskimi;
  • Ministerstwem Środowiska;
  • Business Centre Club.

Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych 
mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu są to działania priorytetowe, dla których proponujemy kompleksowe usługi.

www.atmoterm.pl

Atmoterm SA
 

Atmoterm SA

Opole
 

Social media:

   
 

Brak ofert pracy.

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie