Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające pracę przy najmie komercyjnym, jak i doświadczonych specjalistów.

Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz zapoznać się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami problemów pojawiających się w praktyce.

W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna przy zarządzaniu najmem komercyjnym. W szczególności trener udzieli odpowiedzi na pytania:

 • Jakie zagadnienia należą do najczęstszych kwestii spornych i jak sobie z nimi radzić?
 • Które elementy umów powodują najwięcej problemów?
 • Jak powinny być prowadzone rozliczenia między stronami?
 • Dlaczego warto jasno określać zasady obciążania opłatami eksploatacyjnymi?
 • Jakie są najbardziej optymalne formy stosowanych zabezpieczeń?
 • Jak sprawnie postępować z zaległościami?
 • Jak przygotować się do remontów nieruchomości?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy?

Korzyści dla uczestników:

 • systematyzacja wiedzy z zakresu najmu komercyjnego,
 • przygotowanie do samodzielnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi,
 • udoskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia umów handlowych, w tym w szczególności umowy najmu,
 • przygotowanie do sprawnej i skutecznej windykacji należności,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz zagadnienia problemowe,
 • dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii,
 • omówienie planowanych zmian w prawie, aby uczestnicy wiedzieli czego mogą się w najbliższej przyszłości spodziewać.

 

Program szkolenia

 1. Uregulowania prawne najmu.
   
  • Jakie ustawy regulują najem nieruchomości?
  • Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy?
  • Umowa najmu a umowa pre-lease.
    
 2. Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego.
   
  • Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów?
  • Jak prawidłowo zidentyfikować podmiot z którym zawieramy umowę?
  • Pełnomocnictwa – kto może udzielać i w jakiej formie?
  • Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
  • Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety).
  • Zakres dopuszczalnej działalności najemcy.
  • Czy regulamin wewnętrzny może stać się częścią umowy?
  • Jak ustalić zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji?
  • Czynsze od obrotów – czy to już standard?
  • W jakim najszerszym zakresie wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność?
  • Zastrzeżenie w trakcie obowiązywania umowy najmu dokonywania zmian budowlanych zmieniających kształt, powierzchnie, położenia nieruchomości.
  • W jakim zakresie wynajmujący może ingerować w prace prowadzone na wynajmowanej nieruchomości?
  • Na jak długo można zawrzeć umowę?
  • Czy wynajmujący może zakazać sprzedaży przedsiębiorstwa?
  • Czy wynajmujący może zakazać podnajmu?
  • Kiedy będzie możliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
  • Jak prawidłowo formułować i naliczać kary umowne?
  • Czy poza karą umowną można dochodzić dodatkowego odszkodowania?
  • Jakich klauzul unikać?
  • Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
  • Jak prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
  • Czy wynajmujący może sobie zastrzec możliwość odcięcia mediów?
  • Czy można przymusić wynajmującego do współpracy?
  • Jak prawidłowo obliczać terminy umowne?
  • Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy.
  • Kaucje i rozliczenie po zakończeniu najmu.
  • Specyfika tłumaczenia postanowień w umowach dwu- i wielojęzycznych.
    
 3. Negocjacje umowy najmu.
   
  • Jak zabezpieczyć poufność przekazywanych danych i rokowań?
  • Co oznacza ofertowy tryb zawarcia umowy?
  • Czy warto załączać oznaczenia nieruchomości na mapach i planach?
  • Opis stanu technicznego lokalu wraz z przyłączami.
  • Dlaczego umowę najmu warto zawrzeć z datą pewną?
  • Kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić wydanie przedmiotu najmu?
  • Kiedy można się uchylić od umowy najmu z powodu wady oświadczenia woli?
  • Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?
    
 4. Rozliczanie opłat eksploatacyjnych.
   
  • Jakie koszty mogą zostać zaliczone do kosztów wspólnych?
  • Czy opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę są przychodem wynajmującego?
  • Jaki VAT od refakturowanych usług?
    
 5. Windykacja przedsądowa należności.
   
  • Jak zorganizować dział monitoringu i windykacji?
  • Jakie praktyki windykacyjne są na cenzurowanym?
  • Co robić kiedy najemca opuszcza lokal i są znikome szanse, że będzie dalej płacił?
  • Czy wezwanie do zapłaty jest konieczne?
    
 6. Sądowa egzekucja świadczeń.
   
  • Specyfika postępowań uproszczonych.
  • Czym różni się postępowanie nakazowe od upominawczego?
  • Jakimi dokumentami należy się legitymować, aby dochodzić płatności w postępowaniu nakazowym?
  • Jakie korzyści są w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania elektronicznego (EPU)?
  • Czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?
  • Jakie koszty należy kalkulować przy dochodzeniu należności przed sądem?
    
 7. Podsumowanie szkolenia, pytania, wyjaśnienie wątpliwość, dyskusja.

 

Wykładowca

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe

Prawo


Agnieszka Czmoch
22 845 52 53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-01-17 - 2019-01-18 1,190.00 zł

Warszawa, Al. Jerozlimskie 123A
2019-04-25 - 2019-04-26 1,190.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie