Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia ...

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do praktyków, na co dzień zarządzających projektami budowlanymi - zarówno ze strony inwestora, generalnego wykonawcy jak i podwykonawców.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in zagadnienia związane z:

 • pozycją i uprawnieniami Project Manager’a w standardowych umowach oraz opartych na wzorcach FIDIC,
 • problematycznymi kwestiami związanymi z realizacją umów budowlanych,
 • skutecznym przygotowywaniem i zarządzaniem roszczeniami (tzw. claim management),
 • zabezpieczaniem ciągłości dostaw materiałów oraz jakości wykonanych czynności przez zleceniobiorców.

Metody szkoleniowe:

 • warsztaty na konkretnym przykładzie,
 • mini wykład,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń.

Program szkolenia

 1. Elementarz norm prawnych Project Manager’a.
   
 2. Formy realizacji kontraktów budowlanych:
   
  • Generalne wykonawstwo.
  • Design & Build.
  • Construction Managment.
  • Managing Contractor.
  • Wzorce umowne w obrocie – FIDIC, VOB, wzór UZP.
    
 3. Najczęstsze zapisy problemowe w umowach budowalnych w trakcie realizacji:
   
  • Zakres przedmiotowy umowy i forma rozliczenia kontraktu.
  • Osoby upoważnione do składania oświadczeń - korespondencja i oświadczenia.
  • Kary umowne.
  • Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie.
  • Zabezpieczenie roszczeń.
  • Procedury odbiorów przedmiotu umowy oraz rozliczenia w trackie trwania prac - warunki i konsekwencje.
  • Kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi?
  • Analiza przykładowych zapisów umów oraz budowa systemu analizy zagrożeń i krytycznych zdarzeń w trackie budowy.
    
 4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy:
   
  • Kto ma status podwykonawcy w rozumieniu przepisów prawa?
  • Przygotowanie umów z podwykonawcami na bazie umowy z Inwestorem / GW.
  • Zgłaszanie podwykonawców.
  • Zasadne i niezasadne roszczenia ze strony podwykonawców – zabezpieczenie płatności.
  • Zakres odpowiedzialności GW i Inwestora za dalszych podwykonawców.
  • Zabezpieczenie przed podwójnymi płatnościami.
  • Gwarancja zapłaty.
    
 5. Zgłaszanie roszczeń w trakcie budowy (claim management):
   
  • Podstawy ustawowe i umowne występowania z roszczeniami w trakcie prac.
  • Kiedy możemy zgłosić roszczenie przedłużenie czasu na ukończenie prac?
  • Kiedy będzie zasadne roszczenie o dodatkowe płatności?
  • Jak skutecznie zgłosić roszczenie?
  • Do kogo zgłaszać roszczenia w przypadku konsorcjum?
    
 6. Jakie roszczenia i komu zgodnie z FIDIC przysługują i z jakiego tytułu?
   
  • Powiadomienie o roszczeniu – terminy składania wniosków
  • Roszczenie terminowe – roszczenia o przedłużenie Czasu na Ukończenie (Klauzula 8.4)
  • Roszczenia finansowe – roszczenie o dodatkową płatność (Klauzula 20.1).
    
 7. Sądowe dochodzenie roszczeń z kontraktów budowlanych:
   
  • Zakres najczęstszych postępowań sądowych w zakresie spraw budowlanych.
  • Dokumentowanie zdarzeń w trakcie budowy.
  • Jak wygląda sprawa przedawnień?
  • Możliwości i ograniczenia w zakresie wprowadzania do umowy kar – zasada miarkowania kar w umowie.
    
 8. Umowa dostawy materiałów / urządzeń:
   
  • Zgłaszanie wad materiałów / urządzeń.
  • Zakres odpowiedzialności dostawców za opóźnienia.

Wykładowca

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

Prawo


Agnieszka Czmoch
22 845 52 53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-07 - 2019-03-08 1,190.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-06-13 - 2019-06-14 1,190.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.
Prawo Otwarte

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany przepisów od 01.01.2019 i ich praktyczne skutki.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Transport i logistyka Bezpłatne

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie