Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości, jak je prawidłowo identyfikować i przewidywać oraz jakie są prawnie dopuszczalne sposoby ich niwelacji.

Szkolenie ma zadanie przygotować uczestników do pracy z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawnego poruszania się w ramach systemu prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami.

W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in zagadnienia związane z:

 • regulacją stanu prawnego nieruchomości,
 • interpretacją zapisów w księgach wieczystych i ryzyka z tym związane,
 • administracyjne ograniczenia związane w inwestycjami na nieruchomości,
 • problematyczne kwestie przy przenoszeniu własności.

Metody szkoleniowe:

 • warsztaty na konkretnym przykładzie,
 • mini wykład,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń.

Program szkolenia

 1. Prawne badanie - due diligence - nieruchomości - systematyzacja norm prawnych. Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
   
 2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości:
   
  • Księga wieczysta – podstawowy rejestr danych o stanie prawnym nieruchomości
  • Formy władania nieruchomościami – zakres uprawnień
  • Służebności – ustanawianie i znoszenie
  • Hipoteki – podstawy wpisu i ich wykreślanie
  • Jakie inne dokumenty mogą opisywać stan prawny nieruchomości?
    
 3. Kataster nieruchomości:
   
  • Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków.
  • Charakter prawny danych z ewidencji.
  • Postępowania aktualizacyjne odnośnie danych ujawnianych w katastrze oraz ich konsekwencje.
    
 4. Jak podzielić nieruchomość?
   
  • Geodezyjny podział i scalenie nieruchomości na działki ewidencyjne.
  • Zasady dotyczące podziału nieruchomości.
    
 5. Kwalifikacja gruntów na potrzeby podatków rolnych i lokalnych. Czym się różni odrolnienie od wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?
   
 6. Planowanie przestrzenne – możliwości zagospodarowania działki:
   
  • Akty prawne reglamentujące możliwości inwestycyjne.
  • Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego – struktura oraz zakres.
  • Decyzji indywidualne – ulcp i wz.
    
 7. Dokumentacja budowlana. Obowiązki w zakresie posiadania i aktualizowania dokumentacji obiektów.
   
 8. Analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym:
   
  • Jakie są kluczowe parametry przyszłej inwestycji które można zidentyfikować na wstępie?
  • Jak wygląda audyt prawny nieruchomości?
    
 9. Umowy obciążające i związane z nieruchomością:
   
  • Umowy dotyczące korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie.
  • Umowa z datą pewną.
  • Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
  • Umowy z gestorami mediów.
  • Umowy usług na rzecz nieruchomości.
    
 10. Kupno – sprzedaż nieruchomości:
   
  • Reprezentacja w trakcie negocjacji i sprzedaży.
  • Umowa przedwstępna a ostateczna.
  • Dokumentacja niezbędna do transakcji przed notariuszem.
  • Specyfika sprzedaży nieruchomości rolnych.
  • Nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców.
  • Ustawowe prawo pierwokupu.
    
 11. Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątplilwości.

Wykładowca

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami

Prawo


Agnieszka Czmoch
22 845 52 53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie
2019-02-14 - 2019-02-15 1,190.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie
2019-05-09 - 2019-05-10 1,190.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie