Rozwijaj to,
co w Tobie najlepsze.

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców
Ochrona środowiska Otwarte

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.
Ochrona środowiska Otwarte

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2017 i 2018.
Ochrona środowiska Otwarte

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – nowelizacja ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany
Ochrona środowiska Otwarte

Opłaty za usługi wodne, oświadczenia, cele poboru i inne problemy wynikające z najnowszych zmian Prawa wodnego.
Ochrona środowiska Otwarte

Udostępnianie informacji o środowisku po wejściu w życie RODO
Udostępnianie informacji o środowisku po wejściu w życie RODO J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Ochrona środowiska Otwarte

Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego
Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem zmian wywołanych Prawem wodnym i nowelizacją ustawy o odpadach.
Ochrona środowiska Otwarte

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
Ochrona środowiska Otwarte

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Ochrona środowiska Otwarte

Zmiana ustawy o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2019 roku.
Zmiana ustawy o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2019 roku. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, wielkopolskie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany od 2018 roku.
Ochrona środowiska Otwarte

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i ich zastosowanie w praktyce
Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i ich zastosowanie w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Ochrona środowiska Otwarte

Gospodarowanie odpadami w 2019 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego
Gospodarowanie odpadami w 2019 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Ochrona środowiska Otwarte

Gospodarka odpadami w praktyce oraz skutki zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska dla kontrolowanych podmiotów
Ochrona środowiska Otwarte

Prawne aspekty prowadzenia inwestycji budowlanych - 3-dniowe warsztaty dla inwestorów i wykonawców
Prawne aspekty prowadzenia inwestycji budowlanych - 3-dniowe warsztaty dla inwestorów i wykonawców J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Zakopane, małopolskie
Prawo Otwarte

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej
Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Specjalne procedury celne
Specjalne procedury celne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi
Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej
Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie