Rozwijaj to,
co w Tobie najlepsze.

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.
Ochrona środowiska Otwarte

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2017 i 2018.
Ochrona środowiska Otwarte

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego
Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem zmian wywołanych Prawem wodnym i nowelizacją ustawy o odpadach.
Ochrona środowiska Otwarte

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Gospodarka odpadami w praktyce oraz skutki zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska dla kontrolowanych podmiotów
Ochrona środowiska Otwarte

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej
Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Specjalne procedury celne
Specjalne procedury celne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi
Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej
Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym
Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Zasady prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą - przepisy i praktyka
Zasady prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą - przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny nieruchomości.
Prawo Otwarte

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją
Prawo Otwarte

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami
Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)
Prawo Otwarte

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe
Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie