Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

Szkolenie polecamy przedstawicielom Inwestora, przedstawicielom Wykonawcy, a także Podwykonawcom.

Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC - w szczególności w zakresie rozpoznawania własnych praw i obowiązków w trakcie realizacji inwestycji.

Umiejętność ta jest niezbędna zarówno Inwestorom na etapie określenia przedmiotu zamówienia (właściwe przygotowanie przetargu) jak też Wykonawcom, na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do przetargu a także przy sporządzaniu oferty.

Na szkoleniu trener przedstawi w szczególności:

 • zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC oraz ich spójność z polskim prawem (w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych) przy tworzeniu warunków umownych,
 • odpowiedzialność i uprawnienia Stron Kontraktu,
 • rolę Inżyniera w realizacji Kontraktu,
 • procedury i dokumenty pojawiające się na każdym etapie realizacji inwestycji,
 • realizację inwestycji w aspekcie odpowiedzialności (Wykonawcy/ Zamawiającego) w tym roszczeń Stron Kontraktu - procedury i sankcje,
 • rozliczenie wykonanych Robót.

Program szkolenia

 1. Warunki Kontraktowe FIDIC - ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.

 2. Warunki Kontraktu FIDIC:
  • Warunki Ogólne – zawartość, układ,
  • Warunki Szczególne,
  • spójność z polskim prawem i dostosowanie do wymagań Kontraktu.

 3. Materiały przetargowe - wiedza o Kontrakcie niezbędna do ustalenia przedmiotu zamówienia i zasad współpracy Stron przy realizacji Kontraktu:
  • przedmiot zamówienia,
  • sposób ustalenia wynagrodzenia,
  • Załącznik do Oferty,
  • Podwykonawcy.

 4. Strony Kontraktu i Inżynier – obowiązki i uprawnienia:
  • Zamawiający (kl.2),
  • Inżynier (kl.3),
  • Wykonawca i jego Podwykonawcy (kl.4).

 5. Podwykonawcy Mianowani, Personel, Urządzenia i Materiały - (kl. 5,6, 7) - obowiązki Stron.

 6. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 8) - sekwencja zdarzeń:
  • Rozpoczęcie Kontraktu – procedury i dokumenty.

 7. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 9,12,13 ) – procedury i dokumenty:
  • realizacja,
  • obmiary,
  • zmiany.

 8. Zakończenie Robót i przejęcie przez Zamawiającego:
  • procedury i dokumenty (kl. 10),
  • Świadectwo Przejęcia.

 9. Okres Zgłaszania Wad:
  • odpowiedzialność za wady (kl.11),
  • zakończenie Kontraktu – procedury i dokumenty,
  • Świadectwo Wykonania.

 10. Zmiany (kl.13) - definicje, procedury.

 11. Finansowanie robót - cena kontraktowa i płatność (kl. 14) - procedury i dokumenty.

 12. Zawieszenie robót i rozwiązanie Kontraktu (kl.15, 16) - uprawnienia Stron.

 13. Ryzyko i odpowiedzialność, Siła Wyższa (kl.17, 19).

 14. Roszczenia i spory (kl. 20):
  • powody,
  • procedury i sankcje,
  • rozstrzyganie sporów.

 15. Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny.

 

Wykładowca

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, inżynier z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa. Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, wykładowca SIDIR.  Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta.

Kluczowe kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu kontraktem, przygotowywaniu, administrowaniu oraz wdrażaniu projektów wraz z zapewnianiem jakości i kontrolą kosztów zgodnie z szeroko rozpoznawalnymi standardami międzynarodowymi, znajomość warunków kontraktowych FIDIC oraz uregulowań Banku Światowego, jak również polskiego prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, doświadczenie w przygotowywaniu i negocjacji roszczeń. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Aktualnie prowadzi działalność doradczą jako niezależny ekspert. Specjalizuje się w zarządzaniu realizacją projektów przy zastosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

Techniczne


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie
2019-04-04 - 2019-04-05 1,190.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie