Harmonogram w kontraktach budowlanych jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym poruszymy szereg tematów istotnych dla stworzenia i skutecznego użytkowania harmonogramu, jako narzędzia w procesie dochodzenia roszczeń czasowych i finansowych. Harmonogramy mają zastosowanie zarówno przy kontraktach budowlanych opartych o FIDIC jak i dla kontraktów realizowanych w oparciu o zwykłe umowy cywilne.

W trakcie szkolenia omówimy i zaprezentujemy:

 • głównie typy harmonogramów wraz z przykładami ich zastosowania w praktyce,
 • elementy składowe harmonogramu i ich znaczenie dla dochodzenia uprawnień w procedurze roszczeniowej,
 • charakterystykę harmonogramu w zależności od funkcji jaką ma pełnić oraz cykl życia harmonogramu,
 • sposoby optymalizacji elementów harmonogramu, istotnych dla procedury roszczeniowej, w celu maksymalizacji uprawnień wynikających z roszczenia,
 • metody analizy harmonogramu w procedurze roszczeniowej, w zależności od etapu kontraktu i dostępności danych.

Szkolenie kierujemy do wykonawców i podwykonawców realizujących kontrakty budowlane. W szczególności dla kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych na kontrakcie za przygotowanie i aktualizację harmonogramów oraz przygotowanie roszczeń czasowych.

Udział w szkoleniu będzie wartościowy również dla Zamawiających. Z punktu widzenia Zamawiającego istotne jest, czego może od Wykonawcy oczekiwać w związku z harmonogramem i jak Wykonawca może wykorzystać harmonogram na swoją korzyść.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestników:

 • uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu funkcjonowania harmonogramu,
 • dowiedzą się jakie wymagania musi spełniać harmonongram zgodnie Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
 • uzyskają wiedzę niezbędną do używania harmonogramu jako narzędzia dochodzenia uprawnień przez Wykonawców, ale też skutecznej weryfikacji tych uprawnień przez Zamawiających i Inżynierów,
 • zapoznają się z różnicami w podejściu do wykorzystania harmonogramu w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Program szkolenia

 1. Cel powstania harmonogramu - komu ma służyć?

 2. Czym jest harmonogram?

 3. Rodzaje harmonogramów w zależności od kryterium oceny.

 4. Elementy harmonogramu.

 5. Jak to działa ? Podstawy teoretyczne metody ścieżki krytycznej „cpm”:

  • Zasady tworzenia diagramów sieciowych.
  • Jak tworzyć i korzystać z zapasów czasu?
  • Zyski z optymalizacji ścieżki krytycznej - jak je uzyskać.

 6. Wymagania stawiane harmonogramowi w warunkach kontraktowych fidic.

 7. Uwzględnienie uwag inżyniera do harmonogramu.

 8. Cykl życia harmonogramu - rodzaje harmonogramów rzeczowych w zależności od przedmiotu opracowania i ich cechy charakterystyczne.

 9. Czego unikać przy sporządzaniu harmonogramów. Konsekwencje błędów.

 10. Metody optymalizacji harmonogramu.

 11. Metody analizy opóźnień.

 12. Narzędzia do tworzenia harmonogramów.

 13. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Wykładowca

Inżynier budownictwa z 12 letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w różnych dziedzinach budownictwa. Posiada znajomość całości procesu inwestycyjnego obejmującego przygotowanie inwestycji, procedury przetargowe, zarządzanie i nadzór nad realizacją robót oraz procedury związane z dochodzeniem roszczeń na kontraktach.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami zdobyte podczas realizacji dużych projektów prowadzonych zgodnie z warunkami opracowanymi przez FIDIC, w których uczestniczył zarówno po stornie Inżyniera jak i Wykonawcy.

W latach 2015-2016 był konsultantem ds. roszczeń i harmonogramów w Wielkiej Brytanii.

Był członkiem zespołów eksperckich, przygotowującym i opracowującym opinie stanowiące materiał dowodowy dla potwierdzenia roszczeń Wykonawców przed Polskimi i brytyjskimi sądami arbitrażowymi oraz KIO.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Harmonogram w kontraktach budowlanych jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów

Techniczne


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie
2019-04-12 - 2019-04-12 630.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie