Gospodarka odpadami w praktyce oraz skutki zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska dla kontrolowanych ...

Od 05.09.2018 obowiązuje nowa Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym omówimy:

 • wymagania wynikające z ustawy o odpadach dotyczące podmiotów gospodarujących odpadami,
 • przepisy uchwalone przez Sejm w lipcu 2018 r., które wprowadziły istotne zmiany w tych wymaganiach (tzw. pakiet odpadowy),
 • prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych, które wynikają z ustawy Prawo przedsiębiorców i zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczące kontroli gospodarki odpadami.

Szkolenie skierowane jest do osób, które zawodowo zajmują się problematyką odpadów, tj. do:
•        stosujących prawo w praktyce,
•        wykonujących zadania organów administracji publicznej,
•        opracowujących dokumenty wymagane do uzyskania decyzji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
•    poznanie bądź ugruntowanie znajomości przepisów obowiązujących aktualnie w zakresie gospodarki odpadami,
•    możliwość skonsultowania i wyjaśnienia wątpliwości dot. praktycznego stosowania prawa w wyżej wskazanym zakresie,
•    przygotowanie się do bezkonfliktowego przejścia kontroli organów.

Program szkolenia

Dzień I, godz.: 10.00 - 16.00

 1. Ustawa o odpadach – regulacje formalno-prawne, organy właściwe, zwolnienia.
   
 2. Obowiązek zmiany zezwoleń, przepisy przejściowe.
   
 3. Operat przeciwpożarowy, postanowienie uzgadniające.
   
 4. Zabezpieczenie roszczeń – zasady ustanawiania, formy.
   
 5. Katalog odpadów- zasady klasyfikowania.
   
 6. Ewidencja odpadów, zwolnienia, sankcje za nieprowadzenie.
   
 7. Sprawozdania – sposób wypełniania, terminy.
   
 8. BDO – stan zaawansowania.
   
 9. Rejestr – wpis z urzędu i na wniosek.
   
 10. Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

Dzień II, godz.: 09.00 - 15.00

 1. Gospodarowanie odpadami – zasady ogólne.
   
 2. Zwolnienia ze stosowania ustawy o odpadach.
   
 3. Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny.
   
 4. Utrata statusu odpadów.
   
 5. Magazynowanie odpadów, monitoring wizyjny.
   
 6. Wykroczenia z ustawy o odpadach.
   
 7. Sankcje administracyjne – kary pieniężne i wstrzymanie działalności.
   
 8. Przestępstwa przeciwko środowisku związane z gospodarowaniem odpadami.
   
 9. Procedura cofnięcia zezwolenia.
   
 10. Prawa i obowiązki kontrolowanych wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców.
   
 11. Prawa i obowiązki kontrolowanych z zakresu gospodarki odpadami.
   
 12. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

Wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska, zastępca wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, praktyk, wykładowca z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, ekspert „Czystszej Produkcji”, audytor SZŚ.  

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Gospodarka odpadami w praktyce oraz skutki zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska dla kontrolowanych podmiotów

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Poznań, Św. Marcin 40
2019-03-04 - 2019-03-05 1,190.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-06-13 - 2019-06-14 1,190.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.
Prawo Otwarte

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany przepisów od 01.01.2019 i ich praktyczne skutki.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Transport i logistyka Bezpłatne

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie