Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami ...

Od 24 stycznia 2018 r. marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ.

Skutkiem tych zmian są nowe obowiązki, które obejmą prawie wszystkich przedsiębiorców.

Dodatkowo 5 lipca 2018 r. znowelizowano ustawę o odpadach i ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska, co w sposób zasadniczy wpłynęło na nowe wymagania w gospodarowaniu odpadami i opakowaniami. Nowe prawo przedsiębiorców również przyczyniło się do zmian podczas kontroli podmiotów gospodarczych.

Podmioty, które podlegają wpisowi do rejestru to m.in.:

•    wprowadzający produkty w opakowaniach,
•    wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    wprowadzający baterie i akumulatory,
•    wprowadzający opony i oleje,
•    wytwarzający i gospodarujący odpadami.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, oleje i opony, organizacje odzysku oraz pośrednicy, sprzedawcy i transportujący odpady - są zobowiązani do złożenia wniosków o wpis do rejestru w okresie 6 miesięcy od dnia powstania rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. i nie mogą prowadzić swojej dzielności bez numeru rejestrowego.

Wpisane podmioty otrzymają indywidualny numer rejestrowy który będzie wpisywany w ewidencję i sprawozdawczość środowiskową oraz inne dokumenty firmowe podmiotów. Docelowo w bazie BDO prowadzona będzie cała ewidencja i sprawozdawczość środowiskowa, rejestr ten będzie służył jako narzędzie kontrolne dla wielu służb.

W związku z powyższymi zmianami, przygotowaliśmy dla Państwu szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki wpisywania do rejestru BDO oraz dostosowania prowadzonej działalności do zmian w ustawie o odpadach, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Prawa Przedsiębiorców.

Korzyści:

 • szkolenie przybliży planowane zmiany w prawie i możliwości najlepszego przygotowania się do nich,
 • udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Metodyka szkolenia:

wykład, pytania i dyskusja, omawianie przypadków, ćwiczenia, konsultacje

Program szkolenia

 1. Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki.
   
 2. Nowelizacja ustawy o odpadach, a jej wpływ na gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.
   
 3. Obowiązki wprowadzających na rynek niektóre produkty i produkty w opakowaniach.
   
 4. Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.
   
 5. Rola Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami.
   
 6. Ewidencja i sprawozdawczość, możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu.
   
 7. Zmiany w europejskich dyrektywach odpadowych po podpisaniu pakietu odpadowego -  gospodarka w obiegu zamkniętym.
   
 8. Zmiany ustawy o odpadach, jak praktyczmie je realizować.
   
 9. Rejestr BDO – praktyka wpisywania.
   
 10. Baza BDO.
   
 11. Numer rejestrowy - gdzie go należy umieszczać.
   
 12. Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów, a praktyczne zmiany.
   
 13. Decyzje administracyjne: od przygotowania wniosku po weryfikację i uzyskanej decyzji.
   
 14. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa i opakowaniowa.
   
 15. Kary i nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami i opakowaniami po wprowadzeniu najnowszych zamian w ustawie o odpadach, ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo Przedsiębiorców.
   
 16. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-04-16 - 2019-04-16 590.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie