Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Prowadzenie działalności w zakresie budów i remontów wiąże się z realizacją wielu obowiązków prawnych, w tym związanych z ochroną środowiska.

Jak pokazuje praktyka, każde przedsiębiorstwo z tej branży zaangażowane jest np. w gospodarkę odpadami. Wobec przykrych konsekwencji oraz wysokich kar ze strony organów nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów, powstała potrzeba zorganizowania szkolenia dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej, które wskazuje, jak sprawnie poruszać się w tym obszarze, nie narażając swojego przedsiębiorstwa na kosztowne sankcje.

Cele szkolenia:

 • zasygnalizowanie Uczestnikom obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej,
 • zapoznanie uczestników z podstawowymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
 • dostarczenie przedsiębiorcom informacji na temat zmodyfikowanych lub nowych obowiązków przewidzianych do realizacji,
 • dostarczenie odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie? lecz także "jak" w praktyczny sposób realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy firm działających w branży budowlano - remontowej,
 • osoby pragnące zapoznać się lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymagań stawianych przedsiębiorcom dotyczących ochrony środowiska,
 • specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa.

Metody szkoleniowe:

 • wykład z prezentacją multimedialną połączony z pracą na podstawie case study (warsztaty),
 • praktyczne omówienie przykładów z życia w oparciu o orzecznictwo.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymagań i obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy,
 • dyskusja moderowana, która zobrazuje najistotniejsze kwestie związane z tematem szkolenia.

Program szkolenia

 1. Aspekty środowiskowe na placu budowy:
   
  1. aspekty bezpośrednie i pośrednie – różnica w wymaganiach,
  2. określanie wagi aspektów środowiskowych dla poszczególnych rodzajów działalności,
  3. wymagania dla podwykonawców.
    
 2. Organizacja placu budowy, wymagania środowiskowe w połączeniu z BHP:
   
  1. magazynowanie substancji i preparatów chemicznych,
  2. organizacja magazynów odpadów,
  3. magazyn odpadów niebezpiecznych.
    
 3. GOSPODARKA ODPADAMI:
   
  1. jakie decyzje administracyjne powinny posiadać firmy budowlane w obszarze gospodarowania odpadami:
   • decyzje wymagane w przetargach,
   • czy transport odpadów budowlanych wymaga zezwolenia na transport,
   • kiedy firma budowlane będzie wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa,
   • gromadzenie odpadów pochodzących z budowy – czy wymaga specjalnego zezwolenia,
   • czy ponowne wykorzystanie odpadów wymaga zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
     
  2. odpady na budowie:
   • kiedy ziemia z wykopów jest odpadem a kiedy nie,
   • odpady niebezpieczne na budowie,
   • gruz budowlany, destrukt asfaltowy – odpad czy nie,
     
  3. postępowanie z odpadami:
   • firmy, którym można przekazywać odpady – rodzaje decyzji, które powinny posiadać,
   • odpady, które można przekazywać osobom fizycznym,
     
  4. ewidencja odpadów:
   • zasady prowadzenia kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów,
   • przypadki, kiedy nie jest wymagane prowadzenie ewidencji odpadów.
     
  5. sankcje w obszarze nieprawidłowego gospodarowania odpadami – kary pieniężne i mandaty.
    
 4. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA:
   
  1. opłaty za korzystanie ze środowiska w firmie budowlanej, informacje o zakresie korzystania ze środowiska,
  2. raport do KOBIZE – czy firma budowlane musi składać,
  3. pozwolenia i zgłoszenia emisyjne – czy firma budowlana musi posiadać, sankcje dotyczące nie wypełnienia w/w obowiązków.
    
 5. POZOSTAŁE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE:
   
  1. kiedy na budowie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne – odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, wykonywanie urządzeń wodnych,
  2. odprowadzanie ścieków - kiedy wymagane pozwolenie,
  3. sankcje dotyczące nie wypełnienia w/w obowiązków,
  4. interpretacja przepisów w zakresie ustawy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew (w odniesieniu do zmiany ustawy),
  5. postępowanie na wypadek stwierdzenia występowania azbestu.
    
 6. Awarie środowiskowe:
   
  1. ocena ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej, współtworzenie planu BIOZ,
  2. tworzenie symulacji postępowania na wypadek awarii,
  3. częstotliwość prowadzenia symulacji,
  4. doskonalenie działań na podstawie wyników symulacji awaryjnych.
    
 7. Dyskusja, pytania, wyjaśnianie wątpiwości, analiza przypadków.

Wykładowca

Od 1991 r. specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, opłaty produktowej, gospodarczego korzystania ze środowiska, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Specjalizuje się w nadzorze firm (także z branży budowlanej) w zakresie gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznego przemieszczania odpadów. Obecnie jest managerem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska.

Posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów budowlanych w zakresie nadzoru nad dopełnieniem obowiązków środowiskowych przez wykonawców i podwykonawców. Współpracowała m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice a także przy budowie połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem. Zajmowała się kompleksowym doradztwem środowiskowym kilku dużych firm z branży budowlano-remontowej, a także dla sieci handlowych, firm produkcyjnych, transportowych oraz dla przedsiębiorstw z innych branż.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia związane z gospodarką odpadami i szeroko pojętą ochroną środowiska. Zajęcia prowadzi w sposób warsztatowy, w oparciu o dużą wiedzę mertoryczną i doświadczenie praktyczne, przez co jest bardzo cenionym przez uczestników wykładowcą.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-04 - 2019-03-04 590.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-06-03 - 2019-06-03 590.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.
Prawo Otwarte

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany przepisów od 01.01.2019 i ich praktyczne skutki.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Transport i logistyka Bezpłatne

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie