Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem zmian ...

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym w kompleksowy sposób przedstawimy najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska, koniecznością zmian pozwoleń wodnoprawnych i nowych zasad ich udzielania, oraz nowelizacją ustawy o odpadach po zeszłorocznych pożarach składowisk.

Podczas zajęć wykładowca omawia także:

 • wymagania w zakresie audytów energetycznych, zasad kontroli klimatyzatorów i innych urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową,
 • procedurę zgłoszenia dla instalacji nie wymagającej pozwolenia na korzystanie ze środowiska,
 • oraz zasady dokonywania kontroli środowiskowej przed WIOŚ i inne organy kontrolne a także wymierzane przez nie kary za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska.

Szkolenie kierujemy do wszystkich podmiotów / przedsiębiorstw, które korzystają ze środowiska i w związku z tym ich działalność podlega regulacjom prawa ochrony środowiska.

Przewidziano czas na analizę przykładów, odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusję.

Program szkolenia

 1. Struktura prawa ochrony środowiska:
   
  • rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenie wykonawcze),
  • rozporządzenia unijne, dyrektywy i znaczenie zmieniających się przepisów prawa UE dla przedsiębiorców stosujących prawo ochrony środowiska,
  • wpływ przepisów prawa miejscowego na prawa i obowiązki przedsiębiorców w prawie ochrony środowiska.
    
 2. Prawa i obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska:
   
  • instalacja, urządzenie, zakład - podstawowe pojęcia,
  • pozwolenia na korzystanie ze środowiska i zwolnienia z obowiązku ich uzyskania,
  • zgłoszenia,
  • podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, użytkownik urządzenia i ich podstawowe obowiązki (pomiary, ewidencja, sprawozdawczość),
  • istotna zmiana w instalacji.
    
 3. Najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska:
   
  • zmiany w zakresie pozwoleń na korzystanie ze środowiska, w tym wynikające z Prawa wodnego,
  • opłaty w nowym prawie wodnym,
  • rejestr średnich źródeł spalania paliw i zmiany w zakresie zgłoszeń,
  • zmiany zezwoleń w gospodarowaniu odpadami – monitoring wizyjny, operat przeciwpożarowy, zabezpieczenie roszczeń itp.,
  • baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO),
  • audyt energetyczny,
  • nowe obowiązki w zakresie SZWO i f-gazów.
    
 4. Kontrole w zakresie ochrony środowiska – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:
   
  • uprawnienia kontrolne Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ), urzędu marszałkowskiego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  • wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia inspektora,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego,
  • sankcje dla podmiotów nie spełniających wymagań.
    
 5. Panel dyskusyjny - pytania, przykłady, konsultacje.

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem zmian wywołanych Prawem wodnym i nowelizacją ustawy o odpadach.

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-05-20 - 2019-05-21 1,190.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie