Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2010, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja ...

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Zajęcia polecane są szczególnie logistykom i spedytorom.

W trakcie szkolenia wykładowca omówi m.in:

 • kto odpowiada za załadunek i rozładunek,
 • kto ponosi kary za przekroczenie nacisku na oś,
 • kary za podanie nieprawdziwych danych w liście przewozowym,
 • rozszerzenie odpowiedzialności poza przewoźnika na nadawcę i spedytora,
 • przekażemy również podstawowe informacje na temat nowej ustawy o monitorowaniu przewozu towarów.

Korzyści dla uczestników:

 • nauczymy jak poprawnie i skutecznie składać reklamacje zarówno do przewoźnika, jak i do spedytora, oraz w jaki sposób zawierać umowę przewozu (lub spedycji) aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze,
 • powiemy czym różni się ubezpieczenie CARGO od OCS i OCP, dlaczego pomimo wysokiego ubezpieczenia przewoźnika (OCP) warto mieć CARGO,
 • przedstawimy różnicę umowy spedycji od umowy przewozu, a także wskażemy, czym różni się odpowiedzialność spedytora i przewoźnika,
 • wyjaśnimy, w jaki sposób rozpoznać "przewoźnika umownego", który udaje spedytora oraz jakie to niesie zagrożenia zarówno dla Klienta, jak i dla niego samego.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Przejście ryzyka w warunkach dostaw INCOTERMS 2010:
  • pojęcie „ryzyka” w dostawie,
  • kto jest uprawniony do składania reklamacji do spedytora i przewoźnika: nadawca, poszkodowany, ten co dał zlecenie, właściciel towaru czy ponoszący ryzyko? Czy INCOTERMS daje jakieś wskazówki?
  • dlaczego przy warunkach EXW nie sprzedający nie powinien ładować towaru,
  • dlaczego FOB nie należy używać do kontenerów,
  • dlaczego wystrzegać się zakupów na warunkach CIF i CIP.
    
 2. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
  • rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki,
  • wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza, instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
  • praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.

Dzień II

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu:
  • podobieństwa, różnice pułapki,
  • odpowiedzialność spedytora i zasady dochodzenia reklamacji z tytułu umowy spedycji,
  • kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik,
  • co to jest „pośrednictwo przy przewozie rzeczy”,
  • dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
    
 2. Ustawa o monitorowaniu drogowego przewozu towarów – krótkie omówienie:
  • kogo dotyczy ustawa,
  • jakie towary podlegają monitorowaniu,
  • zgłaszanie przewozu na platformie PUESC,
  • wysokie kary za brak zgłoszenia lub podanie informacji niezgodnych z rzeczywistością.
    
 3. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego  towarów (CMR) i Ustawa Prawo przewozowe:
  • zakres stosowania,
  • pojęcie osoby uprawnionej,
  • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  • podstawowe błędy przy dochodzeniu roszczeń,
  • dlaczego spedytor nie jest „osoba uprawnioną” do składania reklamacji u przewoźnika,
  • relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”,
  • reklamacja – jak to robić prawidłowo.
    
 4. Panel dyskusyjny - pytania, problemy, przykłady, konsultacje.

Wykładowca

Niezależny ekspert w zakresie zagadnień związanych z transportem i spedycją międzynarodową, od wielu lat prowadzi szkolenia z tego zakresu, pracował dla wielu polskich i zagranicznych spedytorów.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2010, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje

Transport i logistyka


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-04-08 - 2019-04-09 1,190.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-11-18 - 2019-11-19 1,190.00 zł
   
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi
Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie