Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja ...

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Zajęcia polecane są szczególnie logistykom i spedytorom.

W trakcie szkolenia wykładowca omówi m.in:

 • kto odpowiada za załadunek i rozładunek,
 • kto ponosi kary za przekroczenie nacisku na oś,
 • kary za podanie nieprawdziwych danych w liście przewozowym,
 • rozszerzenie odpowiedzialności poza przewoźnika na nadawcę i spedytora,
 • przekażemy również podstawowe informacje na temat nowej ustawy o monitorowaniu przewozu towarów.

Korzyści dla uczestników:

 • nauczymy jak poprawnie i skutecznie składać reklamacje zarówno do przewoźnika, jak i do spedytora, oraz w jaki sposób zawierać umowę przewozu (lub spedycji) aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze,
 • powiemy czym różni się ubezpieczenie CARGO od OCS i OCP, dlaczego pomimo wysokiego ubezpieczenia przewoźnika (OCP) warto mieć CARGO,
 • przedstawimy różnicę umowy spedycji od umowy przewozu, a także wskażemy, czym różni się odpowiedzialność spedytora i przewoźnika,
 • wyjaśnimy, w jaki sposób rozpoznać "przewoźnika umownego", który udaje spedytora oraz jakie to niesie zagrożenia zarówno dla Klienta, jak i dla niego samego.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Wstęp - warunki dostaw INCOTERMS 2020 - podstawowe pojęcia:
   
  • czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS® ?
  • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020,
  • co to jest „ryzyko” w dostawie,
  • co oznacza „termin dostawy”,
  • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach),
  • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej,
  • możliwe modyfikacje formuł INCOTREMS®,
  • reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie),
  • reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów,
  • czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych) i co z już zawartymi umowami.
    
 2. Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego, a co pozostaje:
   
  • jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
  • rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających,
  • nowy układ artykułów (zmiany raczej techniczne, układ bardziej czytelny),
  • zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded),
  • zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF, adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA,
  • sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
  • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9).
    
 3. Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania.

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu:

 • EXW Ex Works (… named place)
 • FCA Free Carrier (… named place)
 • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)
 • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)
 • DAP Delivered At Place (… named place of destination)
 • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)
 • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)

Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP (w pozostałych formułach „ubezpiecza ten, kto ma w tym interes”):

 • co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć,
 • dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika  (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane,
 • ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika.

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Transport morski: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention, …

 • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)
 • FOB Free On Board (… named port of shipment)
 • CFR Cost and Freight (… named port of destination)
 • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
 • Inne?
 1. TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®:
   
  • dlaczego zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF do sytuacji, gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… - a jeżeli nie te formuły, to jakie?
  • uzgodnienie warunków handlowych, ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych,
  • dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
  • nadużywanie DDP,
  • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”,
  • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020.
    
 2. Zalecenia - kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne.
   
 3. Dyskusja, pytania.

Dzień II

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu:
  • podobieństwa, różnice pułapki,
  • odpowiedzialność spedytora i zasady dochodzenia reklamacji z tytułu umowy spedycji,
  • kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik,
  • co to jest „pośrednictwo przy przewozie rzeczy”,
  • dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
    
 2. Ustawa o monitorowaniu drogowego przewozu towarów – krótkie omówienie:
  • kogo dotyczy ustawa,
  • jakie towary podlegają monitorowaniu,
  • zgłaszanie przewozu na platformie PUESC,
  • wysokie kary za brak zgłoszenia lub podanie informacji niezgodnych z rzeczywistością.
    
 3. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego  towarów (CMR) i Ustawa Prawo przewozowe:
  • zakres stosowania,
  • pojęcie osoby uprawnionej,
  • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  • podstawowe błędy przy dochodzeniu roszczeń,
  • dlaczego spedytor nie jest „osoba uprawnioną” do składania reklamacji u przewoźnika,
  • relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”,
  • reklamacja – jak to robić prawidłowo.
    
 4. Panel dyskusyjny - pytania, problemy, przykłady, konsultacje.

Wykładowca

Niezależny ekspert w zakresie zagadnień związanych z transportem i spedycją międzynarodową, od wielu lat prowadzi szkolenia z tego zakresu, pracował dla wielu polskich i zagranicznych spedytorów.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje

Transport i logistyka


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-04-08 - 2019-04-09 1,190.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-11-18 - 2019-11-19 1,190.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego.
Administracja Otwarte

Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
Ochrona środowiska Otwarte

Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym
Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Transport i logistyka Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie