System Monitorowania Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym szczegółowo przedstawimy obowiązki przedsiębiorców, zasady odpowiedzialności i sposób rejestracji dla potrzeb dostępu do systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT).

Na szkoleniu omówimy również  zmiany zawarte w nowelizacji przepisów. Od dnia 14 czerwca 2018 roku obowiązuje zmiana przepisów wprowadzona ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1039). Zmiana obejmuje m.in. objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów oraz powoduje nałożenie obowiązku rejestracji w systemie SENT przewozów wyrobów farmaceutycznych.

W ramach szkolenia przedstawimy także najnowsze zmiany w tzw. pakiecie przewozowym (SENT) od 01.10.2018 r. - m.in. nowe wyłączenia, nowe towary objęte monitorowaniem oraz nowe obowiązki związane z koniecznością używania GPS oraz omówimy naruszenia, za których niedopełnienie ustawodawca od 1 stycznia 2019 r. przewidział nowe rodzaje kar.

Szkolenie kierujemy do:

 • podmiotów objętych systemem monitorowania przewozu towarów (SENT) - zarówno do kadry kierowniczej jak i specjalistów, pracowników administracyjnych, kierowców, spedytorów, dyspozytorów, księgowych, radców prawnych,
 • pracowników organów administracji publicznej biorących udział w systemie SENT jako podmioty odpowiedzialne za nadzór i egzekucję przepisów o SENT,
 • a także innych osób, które chcą poznać lub zgłębić wiedzę dotyczącą SENT, jak np.: doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci.

Szkolenie odbywa się przy komputerach. Są używane podczas całego szkolenia w celu poznania obsługi portalu PUESC, e-Klient, e-Przewóz (SENT) i taryfy celnej.

Komputery zapewnia organizator.

Czas przeznaczony ćwiczenia w wypełnianiu zgłoszeń SENT - około 1,5 godz.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne.
   
 2. Zasady korzystania z platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) tzw. e-Klient.
   
 3. Definicje i określenia.
   
 4. Rodzaje towarów objętych systemem SENT.
   
 5. Zwolnienia towarowe i rodzajowe.
   
 6. SENT 100 i 120, SENT 200, SENT 300 i SENT 400.
   
  • Zasady i sposób wypełniania zgłoszeń SENT,
  • Anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT.
  • Sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia SENT.
  • Komunikaty zwrotne z systemu.
    
 7. Obowiązki:
   
  • Podmiotu Wysyłającego,
  • Podmiotu Odbierającego,
  • Przewoźnika - obowiązek wyposażenia pojazdów w GPS.
  • Kierowcy - obowiązek prawidłowego użytkowania aplikacji GEO SENT.
    
 8. Procedura awaryjna dotycząca zgłoszeń SENT.
   
 9. Zasady kontroli i kary. Nowe kary związane z nieprawidłowościami w zakresie GPS.
   
 10. Planowane zmiany w roku 2019 i kolejnych latach.
   
 11. Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu komputerowego - wypełnianie, anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT.

Wykładowca

Ekspert transportu drogowego. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w organach kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego. Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego, czasu pracy kierowców, przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

System Monitorowania Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe.

Transport i logistyka


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-02-25 - 2019-02-25 640.00 zł
   
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Transport i logistyka Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie