Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach.

Dnia 3 września 2018 r. weszły w życie bardzo ważne dla polskich przedsiębiorców zmiany dotyczące wykonywania transportu drogowego.

Najistotniejsze, z ekonomicznego punktu widzenia, są zmiany w taryfikatorze. Jednym z celów modyfikacji jest dostosowanie taryfikatora do Rozporządzenia 406/2016 opracowanego przez Unię Europejską. Zgodnie z nim, naruszenia będą podzielone na poważne (PN), bardzo poważne (BPW) i najpoważniejsze (NN).

Ustawodawca wprowadził nowe załączniki, a maksymalna kara dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej wzrosła z 10 000 zł do 12 000 zł. Stwierdzone nieprawidłowości mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji, a nawet do odebrania zezwolenia/licencji uprawniającej do wykonywania działalności transportowej.

W ramach szkolenia przedstawimy także najnowsze zmiany w tzw. pakiecie przewozowym (SENT) od 01.10.2018 r. - m.in. nowe wyłączenia, nowe towary objęte monitorowaniem oraz nowe obowiązki związane z koniecznością używania GPS.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na:

 • uzyskanie przez uczestników informacji o zmianach w regulacjach transportowych,
 • poznanie nowych zasad związanych z nakładaniem kar przewidzianych w przepisach,
 • uzyskanie informacji o zasadach prowadzenia postępowań przez organy kontrolne,
 • usystematyzowanie posiadanej wiedzy w zakresie przewozu drogowego,
 • wypracowanie najlepszych praktyk i metod zarządzania transportem w przedsiębiorstwie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby zarządzające transportem w firmach, przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie transportu drogowego, pracowników przedsiębiorstw transportowych.

Metody prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia praktyczne - analiza przepisów, rozpoznawanie naruszeń.

Program szkolenia

 1. Informacje podstawowe:
   
  • obowiązujące regulacje - ustawa o transporcie drogowym, przepisy transportowe UE:
   • Roporządzenie WE nr 1071/2009,
   • Rozporządzenie WE nr 1072/2009,
   • Rozporządzenie WE nr 1073/2009,
   • Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403.
  • korzystanie z aktów prawnych, struktura przepisów, klasyfikacja naruszeń.
    
 2. Nowe zasady odpowiedzialności zarządzającego transportem. Odpowiedzialność przedsiębiorcy i kierowcy.
   
 3. Szczegółowe omówienie zmian załączników do ustawy o transporcie drogowym (taryfikatora).
   
 4. Nowa klasyfikacja dotychczasowych naruszeń, wprowadzenie nowych naruszeń.
   
 5. Zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców, urządzeń rejestrujących (tachografów).
   
 6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, normy techniczne i wyposażenie pojazdów.
   
 7. Opłaty za przejazd po drogach publicznych, okresowe ograniczenia i zakazy ruchu pojazdów.
   
 8. Pojazdy nienormatywne i ważenie pojazdów.
   
 9. Kontrola wykonywania przewozów, podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli, kontrola na drodze i kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa, procedury i zasady przeprowadzania kontroli.
   
 10. Projekty zmian.
   
 11. Podsumowanie.

Wykładowca

Ekspert transportu drogowego. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w organach kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego. Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego, czasu pracy kierowców, przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach.

Transport i logistyka


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-05-17 - 2019-05-17 640.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie