Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka

Od 2018 r. wszystkie ładunki przewożone w transporcie drogowym muszą być zabezpieczone zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku. Rozporządzenie określa sposób i zasady przeprowadzenia kontroli drogowej w zakresie zabezpieczenia przewożonych ładunków. Głównymi adresatami uregulowań są instytucje kontrolne, nadawcy ładunków, załadowcy oraz przewoźnicy.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym omówimy przepisy rozporządzenia a także wyjaśnimy kwestie związane z ich zastosowaniem w praktyce. Znajomość uregulowań pomoże przy ewentualnych sporach z ubezpieczycielem lub kontrahentem a także w razie problemów związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem przewożonego ładunku.

Szkolenie kierujemy do osób:

 • prowadzących przedsiębiorstwa transportowe,
 • zarządzających transportem w przedsiębiorstwie,
 • nadawców, załadowców, spedytorów,
 • osób zajmujących się organizacją przewozów,
 • kierowców.

Cele szkolenia:

 • omówienie aktualnych przepisów prawa w zakresie zabezpieczenia i mocowania ładunku,   
 • zapoznanie uczestników z zasadami odpowiedzialności spedytora, nadawcy, załadowcy, przewoźnika, kierowcy,
 • przedstawienie nowych rozwiązań technicznych.

Korzyści dla uczestników:

 • zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zabezpieczania ładunków,
 • okazja do wyjaśnienia wątpliwości związanych z omawianymi zagadnieniami,
 • nabycie umiejętności właściwego organizowania załadunku, przewozu towarów,
 • wypracowanie własnego „planu kontroli” zabezpieczenia ładunku.

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, rozwiązywanie zadań, obliczenia, ćwiczenia praktyczne.

Program szkolenia

Część teoretyczna (godz. 10.00 - 14.00):

 1. Podstawowe przepisy regulujące zasady zabezpieczenia towarów w transporcie drogowym w Polsce i krajach UE (ogólnie):
   
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 25 stycznia 2018r. w sprawie sposobu przewozu ładunku,
  • Rozporządzenie Ministra z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego,
  • Ustawa o transporcie drogowym,
  • Ustawa prawo o ruchu drogowym,
  • Dyrektywa 2014/47/UE.
    
 2. Obowiązki uczestników przewozu (załadowcy, przewoźnika, kierowcy):
   
  • obowiązki spedytora,
  • obowiązki nadawcy / załadowcy,
  • obowiązki przewoźnika / kierowcy.
    
 3. Metody mocowania ładunku:
   
  • ryglowanie, blokowanie, opasanie, odciągi proste.
    
 4. Zasady prawidłowego załadunku i mocowania towaru.
   
 5. Odciągi mocujące zgodne z PN EN-12195-2 budowa i przeznaczenie:
   
  • dobór pasów,
  • sprawdzanie jakości,
  • obliczenie ilości wymaganych środków,
  • pozostałe środki mocujące.
    
 6. Skutki nieprawidłowego mocowania.

Część praktyczna - zadania, przykłady (godz. 15.00 - 16.00):

 1. Obliczanie środka ciężkości
   
 2. Obliczanie liczby koniecznych środków mocujących.
   
 3. Obliczanie masy ładunku możliwej do zabezpieczenia przy użyciu posiadanych środków mocujących.

Wykładowca

Ekspert transportu drogowego. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w organach kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego. Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego, czasu pracy kierowców, przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka

Transport i logistyka


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-18 - 2019-03-18 640.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-06-10 - 2019-06-10 640.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie