Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które zajmują się windykacją należności, w szczególności:

 • negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami,
 • telefoniczną windykacją należności,
 • prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych,
 • współpracą z działami prawnymi lub kancelariami,
 • współpracą z organami ścigania.

Szkolenie składa się z części prawnej, która zajmuje ok. 3/4 czasu szkolenia oraz części ćwiczeniowej - 1/4 czasu szkolenia. W trakcie I części trener przedstawi prawne aspekty windykacji, natomiast w II części szkolenia trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami i przeprowadzi ćwiczenia.

Na szkoleniu przedstawimy:

 • najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji,
 • elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem,
 • zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika,
 • pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji,
 • najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji,
 • praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą,
 • regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności,
 • sposoby skutecznego zabezpieczenia należności,
 • podatkowe aspekty windykacji.
 • instytucje oraz możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces windykacji.

Osoby, które chciałaby uczestniczyć w warsztatach z zakresu windykacji (bez elementów prawnych), gdzie koncentrujemy się tylko na zasadach prowadzenia rozmów i ćwiczeniach z tego zakresu - zapraszamy na szkolenie "Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych".

Program szkolenia

Dzień I

 1. 5 zasad skutecznej windykacji, którymi powinien kierować się  windykator.
   
 2. Kto odpowiada za długi i w jakim zakresie? Od kogo możemy żądać zapłaty jeśli dłużnik jest niewypłacalny?
  • Wspólnicy
  • Spadkobiercy (z omówieniem zmian)
  • Małżonkowie
  • Członkowie zarządu
    
 3. Niezbędne i praktyczne zagadnienia z prawa cywilnego w codziennej pracy windykatora, które trzeba poznać:
  • zobowiązania umowne,
  • wykonanie umów i skutki ich niewykonania,
  • odsetki ustawowe i maksymalne,
  • ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
  • kiedy następuje przedawnienie roszczeń, czy można jeszcze windykować, kiedy roszczenie jest przedawnione?
  • jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o uznaniu długu,
  • potrącenie zobowiązań wzajemnych,
  • najważniejsze zmiany w prawie cywilnym.
    
 4. Jak skutecznie zabezpieczać należności, aby zminimalizowanie ryzyko windykacyjne w przedsiębiorstwie:
  • zagadnienia wstępne - zabezpieczenia osobowe i rzeczowe,
  • weksel in blanco i poręczenie wekslowe,
  • poręczenie cywilne,
  • zastaw i zastaw rejestrowy,
  • hipoteka.
    
 5. Jak skutecznie korzystać z niestandardowych sposobów odzyskiwania długów lub zabezpieczenia pozycji wierzyciela?
  • sprzedaż wierzytelności i (cesja długu, zasady i ryzyko),
  • skarga pauliańska,
  • dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym,
  • przekazywanie danych Biurom Informacji Gospodarczej na podstawie nowej ustawy.
    
 6. Jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne wykorzystywane w windykacji należności:
  • jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego?
  • dokumentacja,
  • postępowanie nakazowe i upominawcze,
  • najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej.
    

Dzień II

 1. Upadłość - zagrożenia i pułapki:
  • pojęcie upadłości i najważniejsze wybrane zagadnienia,
  • upadłość a egzekucja i postępowanie sądowe,
  • zabezpieczenia rzeczowe a upadłość,
  • zgłoszenie wierzytelności.
    
 2. Prawo karne a windykacja:
  • przestępstwa popełniane na szkodę wierzycieli,
  • jak może przdać się postępowania karne w windykacji?
  • w jaki sposób złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i o czym należy pamiętać?
  • jak postępować, aby nie naruszyć prawa?
    
 3. Jak zoptymalizować działania windykacyjne pod kątem prawa podatkowego:
  • wierzytelności nieściągalne jako koszt podatkowy,
  • ulga na złe długi.
    
 4. Elementy psychologii windykacji:
  • jak rozgrywać reakcje obronne dłużników?
  • skąd się biorą wymówki dłużników? Jak je weryfikować?
  • skąd płynie siła negocjacyjna?
  • co da nam efektywne komunikowanie się w sytuacjach konfliktowych?
    
 5. Negocjacje:
  • jakie można stosować techniki negocjacji,
  • jak wystrzegać się brudnych chwytów negocjacyjnych,
  • jak planować rozmowy i ich poszczególne etapy,
  • jak wykorzystać język i intonację,
  • jak wykorzystać moc argumentów?
  • jak znaleźć złoty środek między groźbą a ostrzeżeniem?
    
 6. Warsztaty windykacyjne:
  • rozmowa z trudnym dłużnikiem,
  • niwelowanie wymówek dłużników,
  • gry negocjacyjne.
    
 7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Radca prawny, absolwent UW, specjalista ds. windykacji, posiada doświadczenie praktyczne w działach windykacji w dużych firmach, absolwent podyplomowych studiów z dziedziny negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, autor wielu publikacji fachowych (min. PWP. Lex), trener z zakresu tematyki prawnej.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Prawo


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-02-11 - 2019-02-12 1,190.00 zł

Poznań, Św. Marcin 40
2019-04-04 - 2019-04-05 1,190.00 zł
   
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Transport i logistyka Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie