Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów windykacyjnych w firmach, które mają swoich dłużników poza granicami Polski.

Celem zajęć jest wskazanie możliwości dochodzenia należności od firm zagranicznych oraz osób fizycznych przebywających za granicą.

W szczególności omówimy:

 • podstawy prawne, organy właściwe i konieczne dokumenty,
 • ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą,
 • zagadnienia pomocy sądowej za granicą, zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.
   
  1. Dokumenty na podstawie których dochodzimy należności: istnienie, prawidłowe sporządzanie, prawomocność, wykonalność i wymagalność.
    
  2. Miejsce pobytu dłużnika za granicą.
    
  3. Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności:
    
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006r. Z 12 grudnia 2006r. ustanawiające europejskie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty,
   • Rozporządzanie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007r. ustanawiające europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczeń,
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych,
   • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania  w sprawach cywilnych i handlowych,
   • Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Lugano 16 września 1988r.,
   • Europejska Sieć Sądownicza ds. cywilnych i handlowych, utworzona na podstawie Decyzji Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001(201/470/CE),
   • Europejski Atlas Sądowniczy.
     
  4. Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:
    
   • Wybór podstawy prawnej,
   • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.
     
  5. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.
    
  6. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.

Dzień II

 1. Sporządzanie dokumentów międzynarodowych.
   
  1. Ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą.
  2. Wymagania formalne dla poszczególnych podstaw prawnych zgodnie z którymi dochodzimy należności.
    
 2. Pomoc sądowa za granicą, zagadnienia zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych:
   
  1. Dyrektywa rady nr 2003/8/WE z 27 stycznia 2003r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości  w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.
  2. Konwencja haska dotycząca procedury cywilnej z 1 marca 1954r.
  3. Konwencja o ułatwianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, Haga 25 październik 1980 r.
  4. Umowy dwustronne.
    
 3. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Pracownik sądu okręgowego, gdzie kieruje sekcją obrotu prawnego z zagranicą. Prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników sądów, kancelarii prawnych, radców prawnych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych przy odzyskiwaniu należności od partnerów biznesowych zza granicy.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.

Finanse i ekonomia


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Poznań, Św. Marcin 40
2019-03-28 - 2019-03-29 1,190.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-06-06 - 2019-06-07 1,190.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.
Prawo Otwarte

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany przepisów od 01.01.2019 i ich praktyczne skutki.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Transport i logistyka Bezpłatne

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2010, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje
Transport i logistyka Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie