NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI

Negocjacje z sieciami handlowymi reprezentowanymi najczęściej przez Kupców, to istotny element funkcjonowania zespołów handlowych przedsiębiorstw dla których, sprzedaż produktów w sklepach, super i hipermarketach, hurtowniach należących do sieci handlowych jest bardzo ważnym, jeżeli nie kluczowym, kanałem dystrybucji.

Tylko gruntownie przygotowany od strony strategii i taktyki negocjacyjnej manager sprzedaży, KAM (Key Account Manager Manager) czy przedstawiciel handlowy jest równoprawnym partnerem dla Kupca reprezentującego sieć handlową. Posiadając wiedzę i umiejętności negocjowania z sieciami handlowymi przedstawiciel Dostawcy jest w stanie, w trakcie procesu negocjowania warunków z Kupcem, osiągnąć zakładane cele biznesowe, takie jak na przykład wprowadzenie produktów do sprzedaży w sieci handlowej, czy ustalenie nowych warunków w trakcie negocjacji okresowych lub renegocjacji kontraktu z siecią handlową.

Kto poprowadzi szkolenie z negocjacji z sieciami handlowymi?

Nasze doświadczenie pokazuje, że ze względu na specyficzny charakter negocjacji z sieciami handlowymi (relacja Dostawca - Kupiec) najlepszym trenerem przygotowującym handlowców do negocjacji z Kupcami jest... zawodowy i doświadczony manager zakupów. Krótko ujmując, nikt nie przygotuje tak dobrze handlowców do negocjowania z Kupcami jaki inny Kupiec. Tylko osoba Kupca jest w stanie odtworzyć w warunkach sali szkoleniowej specyfikę negocjacji z sieciami handlowymi.

Unikalną wartością szkolenia "Negocjacje z sieciami handlowymi" jest osoba trenera - Pana Marcina Mielniczuka doświadczonego managera działów zakupu i Kupca, trenera i autora programów szkoleniowych z zakresu zarządzania zakupami, których przeszkolił setki pracowników działów zakupu z negocjacji kupieckich. Jesteśmy przekonani, że ze względu na specyfikę funkcjonowania sieci handlowych i ich działów zakupu tylko takie rozwiązanie zapewnia oczekiwane efekty szkolenia.

Grupa docelowa szkolenia "Negocjacje z sieciami handlowymi"

Nasze ponad 18-letnie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji negocjacyjnych managerów i specjalistów sprzedaży pozwala zarekomendować szkolenie z negocjacji z sieciami handlowymi:

 • Managerom sprzedaży (Dyrektorzy handlowi i sprzedaży) odpowiedzialnym za kontakty z sieciami handlowymi.
 • Key Account Managerom (KAM-om), dla których sieci handlowe, to klienci kluczowi.
 • Przedstawicielom handlowym, specjalistom ds. sprzedaży chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Cele szkolenia

Celem szkolenia "Negocjacje z sieciami handlowymi" jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie negocjacji z kupcami sieci handlowych poprzez zrozumienie ich metod pracy, celów i stosowanych technik.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Będziesz miał (- ła) wyjątkową możliwość poznania perspektywy kupców na proces negocjacji i współpracę z producentami i dostawcami.
 • Opanujesz techniki prowadzenia negocjacji z kupcami przy jednoczesnym modelowaniu relacji.
 • Nauczysz się przygotowywać się do negocjacji z sieciami handlowymi oraz poznasz metody planowania strategii negocjacyjnej.
 • Zdiagnozujesz swoje predyspozycje do prowadzenia negocjacji.
 • Dowiesz się jakie techniki negocjacji stosują Kupcy na każdym etapie negocjacji oraz nauczysz się strategii i taktyk odpowiedzi na nie.
 • Przećwiczysz sposoby i metody zdobywania przewagi negocjacyjnej.
 • Poznasz i nauczysz się stosować najskuteczniejsze techniki negocjacyjne dedykowane sprzedawcom / dostawcom sieci handlowych.

Metoda prowadzenia szkolenia z negocjacji z sieciami handlowymi:

Szkolenie "Negocjacje z sieciami handlowymi" ma formę warsztatową angażującą uczestników do aktywnej pracy.

Jednym z narzędzi będą gry sytuacyjne i symulacyjne przygotowane przez naszych ekspertów i trenerów z doświadczeniem zakupowym. Gry oddają w realny sposób uwarunkowania i sytuacje, z którymi spotykają się osoby negocjujące z sieciami handlowymi.

Program szkolenia

 

1. POZNAJ CELE KUPCA

 • Rola negocjacji w pracy kupca
 • Hierarchia celów kupca w cyklu rocznym
 • Specyfika negocjacji z siecią handlową
 • Struktura warunków handlowych i ich warianty w sieciach handlowych

2. POZNAJ SWOJEGO KONTRAHENTA

 • Ważne informacje o kontrahencie
 • Na jakie informacje zwrócić szczególną uwagę
 • Jak wykorzystać zdobyte informacje

3. SCENARIUSZE NEGOCJACYJNE I ICH SPECYFIKA

 • Specyfika negocjacji przed rozpoczęciem współpracy
 • Specyfika negocjacji odnawianych kontraktów okresowych
 • Specyfika renegocjacji kontraktów
 • Specyfika negocjacji przed zakończeniem współpracy

4. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI

 • Jak kupcy przygotowują się do negocjacji i z jakich narządzi korzystają?
 • Jak kupcy budują swoje stanowiska i interesy negocjacyjne?
 • Jak przygotować się do negocjacji z kupcem?
 • Metody planowania strategii negocjacyjnej

5. NEGOCJACJE, JAKO SUMA WIEDZY I TALENTU

 • Wzorcowe style negocjacyjne i sposoby ich stosowania
 • Diagnozowanie własnych cech i predyspozycji wpływających na skuteczność w negocjacjach
 • Jak rozwijać w sobie pożądane cechy i udoskonalać warsztat negocjacyjny?

6. NIĆ POROZUMIENIA Z KUPCEM

 • Jak budować relację z kupcem?
 • Jak kreować swój wizerunek wspierający negocjacje i relacje długofalowe?
 • Jakie czynniki wpływają na sukces negocjacyjny?
 • Techniki modelujące przebieg negocjacji z kupcem
 • Diagnozowanie cech kupca w celu wsparcia naszych założeń i uniknięcia manipulacji
 • Etykieta w biznesie

7. FAZA WSTĘPNA NEGOCJACJI

 • Specyfika fazy wstępnej
 • Techniki stosowane przez kupców - jak się przed nimi bronić
 • Najskuteczniejsze techniki dedykowane sprzedawcom
 • Sposoby zdobywania przewagi

8. NEGOCJACJE WŁAŚCIWE

 • Specyfika fazy właściwej
 • Techniki stosowane przez kupców - jak się przed nimi bronić
 • Najskuteczniejsze techniki dedykowane sprzedawcom
 • Sposoby zdobywania przewagi

9. ZAMKNIĘCIE NEGOCJACJI

 • Specyfika fazy końcowej
 • Techniki stosowane przez kupców - jak się przed nimi bronić
 • Najskuteczniejsze techniki dedykowane sprzedawcom
 • Sposoby zdobywania przewagi

10. PODTRZYMANIE I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY

 • Techniki rozwijania współpracy z firmą kupca
 • Jak stać się ważnym partnerem biznesowym dla kupca?
 • Jak modelować współpracę i realizować swoje cele?
 • Metody wychodzenia z konfliktów, przełamywania oporu i niechęci w relacji z kupcem
Poznaj firmę szkoleniową  
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
 

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.

NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI

Sprzedaż


Agnieszka Opszała
22 877 38 43 / 784 010 774 bok@bonavigator.pl

Warszawa, Plac Inwalidów 10
2019-08-29 - 2019-08-30 1,740.00 zł

Warszawa, Plac Inwalidów 10
2019-10-24 - 2019-10-25 1,740.00 zł
   
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+2)
Transport i logistyka Otwarte

WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New product development - NPD marketing)
WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New product development - NPD marketing) B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

PRICING. POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami
PRICING. POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+2)
Transport i logistyka Otwarte

Profesjonalny marketing internetowy
Profesjonalny marketing internetowy B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+2)
Marketing Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie