WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New product development - NPD marketing)

Wprowadzenie nowego produktu na rynek, to zadanie, przed którym stają managerowie i specjaliści marketingu każdej firmy. New product development, to proces angażujący pracowników różnych działów i bardzo często zasoby całej organizacji. NPD marketing wymaga od osób zaangażowanych w projekt wprowadzenia produktu na rynek wysokiego poziomu wiedzy i kompetencji zawodowych.

Szkolenie "Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development - NPD marketing)" dostarcza managerom i specjalistom marketingu kompleksowej wiedzy i rozwija umiejętności niezbędne do profesjonalnego przygotowania i wprowadzenia produktów na rynek, a także pokaże najczęściej popełniane błędy przez firmy.

Cele szkolenia

Celem szkolenia "Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development - NPD marketing)" jest zapoznanie uczestników z efektywnym przygotowaniem i zarządzaniem procesem, jakim jest rozwój i wprowadzenie produktu na rynek oraz pokazanie jaki to ma związek ze strategią firmy.

Biorąc udział w szkoleniu "Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development - NPD marketing)":

 • Poznasz strategie i modele rozwoju nowych produktów i nowoczesną strukturę procesu ich rozwoju.
 • Dowiesz się, jakie są kluczowe elementy i jak w praktyce wygląda proces wprowadzania nowego produktu na rynek.
 • Nauczysz się zarządzać procesem wprowadzania Twojego nowego produktu na rynek.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci skutecznie przeprowadzić proces rozwoju i wdrożenia nowego produktu oraz ograniczyć ryzyko związane z jego wprowadzeniem.
 • Nauczysz się organizować i kształtować komunikację wewnątrzfirmową związaną z wprowadzenie produktu na rynek.
 • Poznasz podstawy regulacji prawnych, które musisz uwzględnić planując wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Adresaci szkolenia z wprowadzenia nowego produktu:

Kierując się naszym wieloletnim doświadczeniem w rozwijaniu kompetencji i podnoszeniu umiejętności zawodowych managerów i specjalistów ds. marketingu udział w szkoleniu z new product development dedykujemy:

 • Product managerom / Kierownikom produktu,
 • Brand managerom,
 • Dyrektorom marketingu,
 • Specjalistom ds. marketingu i specjalistom ds. komunikacji marketingowej,
 • Managerom, zespołom R&D,
 • Zarządom / Top Managerom.

Opinie i oceny uczestników szkolenia "Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development - NPD marketing"

Uważamy, że istotną informacją jest to jak managerowie i specjaliści marketingu, którzy wzięli udział w szkoleniu, je oceniają. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zwrotnymi od uczestników.

Szkolenie zrealizowane w dniach 24-25 stycznia - ocena 5,00 (skala 1-5)

Opinie uczestników:

"Wyniosłam dużo przydatnej wiedzy z zakresu rozwoju produktów, były przykłady z życia, które uatrakcyjniły zajęcia".
"Wiedza przekazana w bardzo praktyczny sposób".
"Przykłady, wiedza merytoryczna".

Przeczytaj całą informację zwrotną ze szkolenia "Praktyka wprowadzenia nowego produktu na rynek".

Program szkolenia

 

1. PRODUKT - pojęcie i rola w strategii firmy

 • Pojęcie produktu
 • Marketingowa struktura produktu
 • Miejsce produktów w strategii firmy

2. STRATEGIE ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU

 • Formułowanie strategii rozwoju nowego produktu
 • Typy strategii rozwoju nowego produktu
 • Nowe wyzwania i trendy w obszarze strategii nowego produktu

3. INNOWACJE

 • Innowacje a poziomy strategii
 • Sposoby konkurowania na rynku
 • Podstawowe założenia koncepcji innowacji przełomowych
 • Identyfikacja szans na innowację

4. PROCES PROJEKTOWANIA I ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU - KLUCZOWE OBSZARY

 • Identyfikacja potrzeb klienta
 • Burza mózgów - poszukiwanie i selekcja pomysłów
 • Projektowanie / prototypowanie
 • Testy
 • Ewaluacja i poprawki
 • Budżet
 • Analiza finansowa projektu
 • Rola i waga zespołu projektowego
 • Zaangażowanie top managementu
 • Incentives dla zespołu projektowego

5. MARKETING MIX

 • Strategia cenowa
 • Strategia komunikacji i dotarcia do klientów
 • Dystrybucja
 • Pozycjonowanie

6. KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ FIRMY

 • Im więcej osób masz po swojej stronie tym szanse powodzenia rosną!
 • Komunikacja wewnątrz firmy
 • Incentives dla zespołu sprzedaży
 • Incentives dla zespołu projektowego

7. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW I FIRMY

 • Regulacje prawne
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Prawo konsumenckie
 • Znak towarowy / patenty

8. SPRZEDAŻ PRODUKTU

 • Zarządzanie produktem w sprzedaży
 • Analiza KPI’s produktu

9. ZAGROŻENIA I JAK IM PRZECIWDZIAŁAĆ

 • Najczęstsze zagrożenia przy nowych projektach
 • Sposoby przeciwdziałania
Poznaj firmę szkoleniową  
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
 

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.

WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New product development - NPD marketing)

Marketing


Agnieszka Opszała
22 877 38 43 / 784 010 774 bok@bonavigator.pl

Warszawa, Plac Inwalidów 10
2019-08-29 - 2019-08-30 1,980.00 zł

Warszawa, Plac Inwalidów 10
2019-10-17 - 2019-10-18 1,980.00 zł
   
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+2)
Transport i logistyka Otwarte

PRICING. POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami
PRICING. POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI
NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+1)
Sprzedaż Otwarte

INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+2)
Transport i logistyka Otwarte

Profesjonalny marketing internetowy
Profesjonalny marketing internetowy B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+2)
Marketing Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie