ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki

Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans przedsiębiorstwa. Nic więc dziwnego, że od managerów i specjalistów odpowiedzialnych za szeroko rozumianą logistykę wymaga się sprawnego zarządzania kosztami procesów logistycznych obejmującego identyfikację kosztów ich kontrolę i optymalizację.

Szkolenie "ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI" jest praktycznym kompendium wiedzy i umiejętności dla wszystkich, którzy zawodowo zajmują się zarządzaniem logistyką.

Cele szkolenia

Celem szkolenia "ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki" jest przekazanie uczestnikom wiedzy i podstawowych praktycznych umiejętności z zakresu identyfikacji, klasyfikacji, kalkulacji i wpływu kosztów zapasów na wynik finansowy i bilans przedsiębiorstwa.

Biorąc udział w szkoleniu z kosztów logistycznych:

 1. Nauczysz się identyfikować, kalkulować i optymalizować koszty logistyki przedsiębiorstwa.
 2. Poznasz metody kalkulacji kosztów zapasów.
 3. Opanujesz metody zarządzania i racjonalizacji kosztów magazynowania.
 4. Poznasz mierniki stosowane w zarządzaniu kosztami logistyki i nauczysz się ich stosowania.

Grupa docelowa szkolenia "ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki"

Od ponad 18 lat skutecznie wpieramy rozwój kompetencji managerów i specjalistów logistyki., Opierając się na naszym doświadczeniu udział w szkoleniu z kosztów logistyki rekomendujemy managerom i specjalistom odpowiedzialnym za:

 • zarządzanie procesami logistycznymi i ich optymalizację pod kątem kosztów,
 • zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej i zarządzanie magazynem.

Metoda prowadzenia szkolenia "ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki"

Szkolenie z kosztów logistyki będzie miało formę praktycznego warsztatu angażującego do pracy uczestników zajęć. W ramach szkolenia będą przeprowadzone:

 • ćwiczenia ilustrujące omawiane tematy i angażujące uczestników szkolenia,
 • szkolenie będzie wspierane slajdami, zdjęciami i filmami,
 • uczestnicy spotkania będą rozwiązywali wspólnie i indywidualnie zadania dotyczące omawianych tematów.

Program szkolenia

1. MIEJSCE KOSZTÓW LOGISTYKI W FIRMIE

 • Logistyka w firmie - całościowe spojrzenie na przepływy materiałów i informacji
 • Czym jest koszt, wydatek, nakład w firmie - koszty stałe i zmienne
 • Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat w firmie - jak racjonalne zarządzanie procesami logistycznymi może wpłynąć na wynik finansowy firmy
 • Widoczne i niewidoczne koszty logistyki - jak je zobaczyć, policzyć i racjonalizować

2. KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAPASAMI W FIRMIE

 • Czym są zapasy dla firmy - majątkiem, kosztem, środkiem zaspokajania potrzeb firmy?
 • Kiedy powstają w firmie koszty związane z zapasami
 • Różne rodzaje kosztów związanych z zamawianiem i utrzymaniem zapasów - metody kalkulacji kosztów
 • Wpływ lokalizacji zapasów w firmie i łańcuchach dostaw na ich koszt i poziom obsługi klienta
 • Prawo pierwiastka kwadratowego - jak rosną koszty w sieciach magazynowych
 • Koszty związane z systemem dystrybucji w firmie i łańcuchu dostaw

3. KOSZTY MAGAZYNOWANIA W FIRMIE

 • Formalne i praktyczne rozpoznanie kosztów magazynowania w firmie
 • Roczne koszty eksploatacyjne generowane w magazynie - praktyczna kalkulacja kosztu przejścia jednostki towaru przez magazyn
 • Kalkulacja rzeczywistych kosztów pracy w magazynie

4. MIERNIKI KOSZTÓW LOGISTYKI W FIRMIE

 • Podstawowe rodzaje strat i marnotrawstwa generowanych w systemie logistycznym firmy
 • Wskaźnik rotacji zapasami w firmie i jego interpretacja
 • Wpływ redukcji poziomu zapasów na koszty generowane w firmie
 • Wskaźniki kosztowe procesów magazynowych
Poznaj firmę szkoleniową  
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
 

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki

Transport i logistyka


Agnieszka Opszała
22 877 38 43 / 784 010 774 bok@bonavigator.pl

Warszawa, Plac Inwalidów 10
2019-08-30 - 2019-08-30 960.00 zł

Warszawa, Plac Inwalidów 10
2019-10-11 - 2019-10-11 960.00 zł

Warszawa, Plac Inwalidów 10
2019-12-02 - 2019-12-02 960.00 zł
   
INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+2)
Transport i logistyka Otwarte

Profesjonalny marketing internetowy
Profesjonalny marketing internetowy B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.   Warszawa, mazowieckie (+2)
Marketing Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie