Rozwijaj to,
co w Tobie najlepsze.

Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.
Prawo Otwarte

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany przepisów od 01.01.2019 i ich praktyczne skutki.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Transport i logistyka Bezpłatne

Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach.
Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Transport i logistyka Bezpłatne

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2010, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje
Transport i logistyka Otwarte

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Unia Europejska Otwarte

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.
Unia Europejska Otwarte

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Unia Europejska Otwarte

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Unia Europejska Otwarte

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Unia Europejska Otwarte

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców
Ochrona środowiska Otwarte

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie